Rozšíření Matematiky A1 pro biochemiky LS 2021/22

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz

SOS linka :  mobil 604 268 425

 

Sylabus a literatura  - SIS
Jak se píše v anotaci k tomuto studenty "vytvořenému" předmětu, hlavním cílem "Rozšíření matematiky A1" je co nejjednodušší vysvětlení významu, vlastností  a aplikací základních důležitých pojmů z diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných, což by mělo být po Matematice A1 další  pomocí v pochopení užití matematiky jako jazyka ve fyzice, i v chemii, zvláště, ale nejen, ve fyzikální chemii. Ještě navíc se rozšiřuje znalost diferenciálních rovnic -  seznámení s řešením lineárních diferenciálních rovnic druhého řádu (s konstantními koeficienty) (užitečné ve fyzice, spec.v  mechanice). A poslední část předmětu je věnována aspoň základním informacím o nevlastním integrálu a nekonečných řadách.
Pomoci pochopit tyto pojmy by mělo i řešení jednoduchých a "průhledných" příkladů (k předmětu patří i hodina cvičení).

 

Některé  vhodné studijní materiály, přístupné na internetu: 


Příklady můžete čerpat zde:

A jak bude probíhat výuka"Rozšíření Matematiky A1" ? 
       První část semináře bude shrnutí a opakování látky, probrané v minulém semináři, pomocí řešení příkladů. Také bude výborné, když budete pomáhat naší výuce  i svými dotazy a náměty, co byste potřebovali vysvětlit znovu a třeba i podrobněji. V druhé části pak probereme další " nové" věci.
      Základní lliteraturou by mohly být  skripta, přístupná i na internetu:  D.Turzík a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, VŠCHT   zde .
A můžete si také přečíst k tomu přednášky, které jsem psala  pro Matematiku A2 v  prvním "on-line" semestru - viz stránka MA2 2020/21. Snažila jsem se v "písemných přednáškách" vedle "přesných" formulací  definic a vět  i o jejich "lidovější" vysvětlení, tak by to mohlo být, doufám, čitelné i pro vás. Navíc, můžete sledovat i záznamy on-line přednášek MA2 z LS 2020/21.
      K hlavním partiím látky budou domácí úkoly s jednoduchými, ale "základními" důležitými příklady, a za jejich  řešení, které odevzdáte, získáte zápočet. K zadání domácích úkolů budete mít vždy i "moje" řešení, které jsem se snažila napsat podrobně, s návody a s výkladem - proč daný problém takto řešíme. Jako kdybychom příklady řešili spolu na cvičení, je to takové "písemné" cvičení.  A ještě poznámka k domácím úkolům - jednak vy je tak podrobně psát nemusíte (jako já) a za druhé, i když bude podrobné řešení zadaného domácího úkolu na "dubu" , tak vaše úkoly budou uznány. Předpokládám, že v matematice pokračujete ne kvůli zápočtu, ale proto, že chcete ještě něco více z matematiky znát, že věříte tomu, že se tím usnadní i pochopení mnohých věcí z fyziky i fyzikální chemie, a tak si nemyslím, že byste opisovali moje řešení a pak mi ho posílali, to by nemělo žádnou cenu.. Nechť je pro vás "moje řešení" domácích úkolů další studijní pomůckou a pomocí, a když budete chtít, tak k vašemu řešení příkladů v úkolu můžete připsat, kde jste potřebovali pomoc a zda vám to moje řešení trošku pomohlo. Tím byste zase hodně pomohli v "učení" také mně. A děkuji vám napřed. 
    A prosím, máte-li jakékoliv dotazy nebo připomínky, ptejte se na seminářích, nebo pište, budu se snažit vše číst a včas odpovídat a pomáhat vám s matematikou. A můžete též využít po domluvě  konzultace, a to i online pomocí Google Meet, kdykoliv budete potřebovat.
 
Záznamy online přednášek z MA2 i písemné materiály k přednáškám MA2 (LS 2020/21)  jsou zde 

Záznamy online  seminářů z loňského letního semestru 2020/21, kdy výuka nemohla být prezenční  jsou  zde .


Matematika  - "po částech"  - plán pro Rozšíření MA1:

1. Lineární algebra - co se "nestihlo" v  MA1  - semináře 15.2., 22.2., 1.3. a 8.3. a ještě navíc 15.3. ;
    a omluva - vzhledem k mému onemocnění covidem se nekonaly semináře 1.3. a 8.3., a tak 15.3. shrneme a probereme, co jste si nastudovali sami
    ze záznamů loňských seminářů:  

    Výběr příkladů z lineární algebry (nabídka, co dělat z LA):  Příklady LA1;   Příklady LA2;  a dále  "domácí" test :  Domácí test z LA 
    Domácí úkol 1.a z lineární algebry:  Dú - LA 1a   ( pdf )  a   řešení  "bude"   zde.   
    Domácí úkol 1.b z lineární algebry:  Dú - LA 1b   ( pdf )  a   řešení  "bude"   zde.

    A jako studijní materiál můžete použít loňský  - Domácí úkol 1. (LS 2019/20) :  Dú 1 - lineární algebra   a  jeho řešení  (i s návody a vysvětlením)   Dú 1 - řešení   a  dodatek k řešení Dú1 .
 
    A  zde jsou ještě navíc příklady  k přednášce z LA z 24.2.2020:   příklady k přednášce z 24.2.2020  a  dodatek k přednášce 24.2.

 

2. diferenciální rovnice 2.řádu a soustavy lineárních diferenciálních rovnic 1.řádu  (s konstantními koeficienty) - semináře : 

    A můžete se i podívat na  zápisy loňských přednášek z MA2 - OLDR 2.řádu :  Poznámky k přednášce 2.3.20 a i  k přenášce 4.3.20  zde ;  Poznámky k přednášce 9.3.20  zde  ;
    Materiály pro MA2, ale i pro vás (jednodušší a vysvětlující):  OLDR 2.řádu - poznámky;  zadání příkladů  lineárních diferenciálních rovnic 2.řádu    a   řešení 1.část  ,  řešení 2.část   ; 
    A příklady pro "Rozšíření" : OLDR 2.řádu příklady  (zadání); 
    Domácí úkol 2.:   OLDR 2.řádu  - dú 2  ( pdf ) -  opět prosím, přečtěte si zadání a můžete psát dotazy.    A zde je "moje"  řešení 2. domácího úkolu  (z loňska)  

 

3. Diferenciální počet vektorových  funkce jedné proměnné a funkcí (i vektorových) dvou a tří proměnných:

    Domácí úkoly (domácí cvičení)  (pro procvičení a kontrolu, snad i jako zdroj dotazů): 
        dú 4  ( pdf ) - diferenciální počet 1 (základní pojmy diferenciálního počtu funkcí více proměnných;
                              a zde je   řešení 4. domácího úkolu - první část;  a  řešení 4. domácího úkolu - druhá část;
        dú 5  ( pdf ) - diferencovatelnost funkce, totální diferenciál, derivace složené funkce více proměnných;
                             a zde je řešení 5. domácího úkolu  - první část  a  řešení 5. domácího úkolu  - druhá část
        dú 6  ( pdf ) - funkce, definované implicitně; extrémy funkcí dvou proměnných 
                             a "moje" dú 6  - řešení 1.část  (implicitní funkce); dú 6 - řešení 2.část (extrémy).

 A můžete se podívat i na zápisy přednášek pro MA2 na tato témata: 
          úvod, vzdálenost v Rn , příklady funkcí dvou proměnných vektorové funkce jedné proměnné - přednáška 18.3.20 (první část)  ,  přednáška 18.3.20 (druhá část) ;
          limita, spojitost a parciální derivace funkce více proměnných - přednáška 23.3.20. ;
          funkce diferencovatelná, totální diferenciál - přednáška 25.5.20.; derivace složené funkce více proměnných - přednáška 30.3.20.;  
          vektorové funkce více proměnných - přednáška 1.4.20. ;
          funkce implicitně definované -   přednáška 6.4.20 a  přednáška 8.4.20. ;
          extrémy funkcí dvou proměnných -  přednáška 15.4.20.  

 

4. Dvojný a trojný integrál:

     Domácí úkol (domácí cvičení):  (opět pro procvičení a kontrolu, a i jako zdroj dotazů):
         dú 7  ( pdf ) - integrál dvojný (výpočet a aplikace) a zde je "moje" řešení (prosím, napište, najdete-li chyby)  dú 7 - řešení
         dú 8  ( pdf ) - integrál trojný (výpočet a aplikace) a "moje" řešení  dú 8 - řešení

    A přednášky pro MA2 - snažím se zde o "srozumitelnost", tak snad i vám mohou pomoci:
    opakování R-integrálu funkce jedné proměnné a dvojný integrál přes obdélník  - přednáška 20.4.20    ;  a dodatek k přednášce - ještě několik příkladů  zde  ;
    dvojný integrál přes měřitelnou oblast  - přednáška 22.4.20. a substituce do polárních souřadnic - přednáška 27.4.20.         
    trojný integrál - přednáška 29.4.20.  a  substituce do válcových, resp. sferických souřadnic - přednáška 4.5.20 - 1.část 

 

5. Křivkový integrál:

     Domácí úkol (domácí cvičení): 
         dú 9  ( pdf ) - křivkový integrál a  "moje" řešení  dú 9 - řešení
     A přednášky pro MA2  - snad se hodí i vám: úvod ke křivkovému integrálu přednáška 4.5.20 - 2.část; definice křivky, křivkového integrálu skalární funkce, 
    a křivkový integrál funkce vektorové -  přednáška 6.5.20. ;  potenciální vektorová pole, potenciál -  přednáška 11.5.20..