Matematika A1, cvičení - ZS 2022/23

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz

"SOS" linka :  mobil 604 268 425

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348 

 

Matematika A1  -  Sylabus a literatura - SIS

Repetitorium matematiky A1:  pondělí 17:20 - 18:50 v CH6  (ale může trvat i déle, tak dlouho, jak bude třeba)
         
Přednáška z Matematiky A1 je ještě doplněna Repetitoriem MA1. V minulých letech jsme v Repetitoriu MA1 znovu probírali a vysvětlovali z matematiky A1 to, co si posluchači přáli, co jim nebylo jasné z přednášek nebo i ze cvičení.  Děkuji všem, co se na Repetitotium zapsali i letos, je asi užitečné Repetitorium zachovat. Dle vyjádření posluchačů z minulých ročníků bylo Repetitorum MA1 užitečné a pomáhalo jim, byla by to taková "hromadná" konzultace z matematiky A1. Repetitoria MA1ve se mohou účastnit i ti, co nejsou zapsáni, pokud budou potřebovat, a otázky k přednáškám i ke cvičením byste mohli posílat i předem. 

Matematika A1 - cvičení:     paralelka 02  -  pondělí   14:50 - 16:20  v D ,  úterý  10:40 - 12:10   v CH3
                                               paralelka 04  -  úterý       16:30 - 18:00  v G1, středa 12:20 - 13:50  v CH4

Konzultační hodiny (v semestru)
         "Hromadné" konzultace  
budou dohodnuty, zatím konzultace mohou být i po dohodě, a to i online (pomocí Google Meet), bude-li třeba.


Konzultace ve zkouškovém období:
        1. Cvičení "navíc" a též jako Repetitorium MA1 "navíc : 
               
poprvé v pátek 6.1.2023  15:00 - 17:00 v posluchárně MP (Malá paleontologie, Albertov 6), dále
                každé pondělí odpoledne 14:00 - 17:00 v posluchárně MP (Malá paleontologie, Albertov 6) a 
                každý pátek dopoledne 9:00 - 12:00 v posluchárně G1 (Albertov 6);
        2. Konzultace po dohodě (osobně, emailem, telefonem), konzultace mohou být i online (v Google Meet).

 

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

Příklady můžete čerpat také zde:

K opakování středoškolské matematiky:

Materiály, které dostali studenti na úvodním soustředění v Horním Poříčí v letech 2019/20 a 2020/21:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

        1.   limita a spojitost funkce
        2.   průběh funkce - několik řešených příkladů
        3.    neurčitý integrál
        4.    diferenciální rovnice

 

Příklady ke cvičení, řešení vybraných příkladů, domácí úkoly ze cvičení a jejich řešení najdete též na stránce ke cvičení z MA1 z loňského akademického roku  zde 

A hodně řešených příkladů, i jednoduchých, vhodných i pro  "naši" matematiku, je na stránce ke cvičení z matematické analýzy 1 pro informatiky z LS 2019/20, prvního "koronavirového" online semestru, kde jsou "písemná cvičení" i podrobná řešení domácích úkolů:  Cvičení k přednášce Matematická analýza pro informatiky I .  Vhodné materiály přidám též vždy k příslušnému cvičení.

Záznamy přednášek a cvičení z Matematiky A1 z  online zimního semestru v zimním semestru akademického roku 2020/21 ( na Google disku )   - odkaz na Google disk zde 

 

Cvičení: